Loodusseltsi tegevuse toetamiseks on võimalik teostada annetus: Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ a/a nr LHV pank  EE977700771003136077

 

Kultuurilooline Lohusalu poolsaar

Lohusalu poolsaare puutumatu imekaunis loodus on inspireerinud loomeinimesi läbi aegade - piirkonnaga on olnud seotud enam kui poolsada heliloojat, kunstnikku, kirjanikku ning muud loomeinimest (Veetamm, 2016). Mitmete loomeperekondade järeltulijad peavad Lohusalu...

read more

Meediakajastused

Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi tegemised on leidnud üle-Eestilist kõlapinda. Mastaapsete parklaalade planeerimise ja rajamise idee idüllilisele kultuuripärandirikkale poolsaarele on niivõrd uskumatu, et Seltsiga on kontakteerunud nii Eesti Rahvusringhääling kui...

read more

Laulasmaa Suvelaada tagasiside

Lohusalu Poolsaare Loodusselts osales Suvelaadal, et kohtuda ja vestelda Seltsi liikmetega, kohalike elanikega ning vahetada mõtteid kohaliku piirkonna looduskeskkonna teemadel.  Tutvustati uue vallavalitsusega saavutatud Lohusalu poolsaare osalise teemaplaneeringuga...

read more

Kohtume Laulasmaa Suvelaadal 7. juulil

Laulasmaa Suvelaat toob kokku kohalikud inimesed ning Seltsi liikmetel on seega hea võimalus omavahel korraks kokku saada ning mõtteid vahetada. Kõik liikmed ja huvilised on oodatud Seltsi telki, mis asub Laulasmaa Kooli esisel platsil. Korraldame ka heategevusliku...

read more

Avalik arutelu ning edasised plaanid

Kolmapäeval toimunud Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu kompromisslahenduse avalik arutelu oli osalejaterohke. Tutvustati Seltsi ning vallavalitsuse vahel saavutatud kompromisslahendust,  toimus küsimustele vastamine ja arutelu. Kohal oli palju inimesi, rohkelt...

read more

Lohusalu poolsaare elanike seas läbiviidud küsitlus

2008. aastal Lohusalu Selts MTÜ asutamise järgselt tekkis Seltsil idee taastada Kalurite päeva tähistamine Osales palju rahvast ning Seltsi esinaise Kadrin Pintsoni eestvedamisel viidi läbi küsitlus kohalike inimeste ootustest ning probleemidest. Kalurite päeval...

read more

Miks on vaja mastaapseid parklaid?

Lohusalu poolsaarele 215. auto parkimiskohtade vajaduse põhjendust või argumente ei ole. Ainus, mida saab seostada parkimiskohtadega on fakt, et selleks, et saada avalike kontserdite korraldamiseks politsei luba peab kontserdi korraldaja ära näitama ka parkimiskohtade...

read more