Oleme kajastanud võimalikult maksimaalselt teadaolevat infot kergtee kohta. Omalt poolt kaasas Seltsi juhatus kergtee hanke väljakuulutamise info valguses dendroloogi, kes kaardistas ära teeäärsed olulised puud. Esitasime tellitud töö tulemuse kergtee projekteerijale ning käisime juhatusega ka teedeprojekteerijaga võimalikku loodussäästikuimat, väärtuslikke puid arvestavat trassilahendust vaatamas.

Käesolevaks hetkeks on algsele loodussäästlikule eskiisile saabunud Maanteeametist seisukoht, mis on väga jäik ning erandeid mittevõimaldav.

Täna toimub vallavalitsuse esindaja ja kohalike ühenduste esindajate kohtumine kergtee teemal, et hetkeseisust ning võimalustest rohkem infot saada. Anname räägitust ülevaate veebilehel.

Koosolekule seltsi juhatus ei jõudnud lühikese etteteatamisaja tõttu (saime teada koosolekust samal päevl), kuid oleme saanud infot, et kui varemalt kuulutati välja hange kergteele kuni poolsaarel asuva laste mänguväljakuni, siis nüüd on valminud uus plaan planeerida kergtee kuni sadamani. Laias laastus tähendab see seda, et uut hanget ei jõuta välja kuulutada, kuivõrd EAS-i 8 milj. rahastuse saamiseks on projekti esitamise tähtaeg detsembrikuus.