Lohusalu poolsaare loodusega seotu pälvib tähelepanu kogu riigis. Lohusalu Loodus MTÜ esindajad tutvustasid 17.06. Aktuaalses Kaameras kompromisskokkulepet uue, Lääne-Harju vallavalitsusega. Nädalaid kestnud intensiivsed kohtumised ja läbirääkimised päädisid kokkuleppega, millele kirjutas alla vallavanem hr. Jaanus Saat.

Uudislugu 17.06.2018 Aktuaalses Kaameras.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ tänab vallavanem Jaanus Saat-i, ehitus- ja planeeringute osakonna juhti Erki Ruben-it, Eesti Metsa Abiks esindajat Linda Mari Väli-t ning kõiki toetajaid ja Seltsi liikmeid koostöö eest.

Kokkulepe on avalikul arutelul 27.06 algusega kl 18:00 Laulasmaa Koolis. Kutsume kõiki mastaapsete parklate vastaseid arutelule kompromisskokkulepet toetama, kuivõrd on teada, et on olemas huvigrupp, kes kogub allkirju senise teemaplaneeringu, mastaapsete parklate toetuseks. Samuti on teada valeinfo levitamine, mis tekitab segadust inimestes, kes ei oma sotsiaalmeedias kasutajakontot ja ei oma olukorrast faktipõhist ülevaadet.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ loomise ajendiks oli Lääne-Harju Vallavolikogu 27.03.2018 otsusega nr 49 vastu võetud Lohusalu küla osaline teemaplaneering, kus kavandati rohevõrgustiku tuumalale, kaitsemetsadesse, loomade rohekoridori kokku 215 parkimiskohaga parklaid. Poolsaarel puudus jõud, kes kõneleks looduskeskkonda väärtustavate inimeste eest. Koostöös kodanikuühendusega Eesti Metsa Abiks esitati vaie.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ eesmärgid on:

  • Lohusalu poolsaare looduskeskkonnaga seotud ühiskondlik tegevus;
  • Säästva looduskasutuse ja keskkonnakaitse propropageerimine;
  • Väärtuslike looduslike koosluste säilitamine ja ressursside mõistliku kasutamise jälgimine;
  • Osalemine keskkonna säilitamise ja kaitsega seotud küsimuste lahendamisel;
  • Looduskeskkonda väärtustavate inimeste ja organisatsioonide seisukohtade kokku koondamine ja huvide kaitse;
  • Lohusalu poolsaare ning selle elu- ja looduskeskkonda puudutavates küsimustes Lääne Harju valla ruumiotsuste kujundamisel osalemine, eesmärgiga seista kvaliteetse ja kultuuripärandit austava ruumilise arengu ja loodus- ja elukeskkonna eest;
  • Koostöö Lääne-Harju Vallavalitsuse, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Metsa Abiks ja teiste looduskaitsega seotud asutuste ning algatustega;
  • Olla Lohusalu poolsaare loodus- ja elukeskkonda väärtustavate inimeste häälekandja.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ asutajateks on 28 inimest, lisaks esitas liikmeks astumise taotluse enam kui 60 inimest, kellele lisaks on Seltsi eesmärkide täitmisele orienteeritud sotsiaalmeedia kanalis liikmeid 133.