Lohusalu Poolsaare Loodusselts osales Suvelaadal, et kohtuda ja vestelda Seltsi liikmetega, kohalike elanikega ning vahetada mõtteid kohaliku piirkonna looduskeskkonna teemadel.  Tutvustati uue vallavalitsusega saavutatud Lohusalu poolsaare osalise teemaplaneeringuga seonduvat kompromisskokkulepet ning vesteldi kergliiklustee teemadel.

Loodusseltsi liikmeks astus kahekohaline arv poolsaare elanikke, lisaks soovisid piirkonnas elavad inimesed olla Seltsi infoväljas ning paljud kaugemaltki tulnud avaldasid tunnustust kohaliku looduskeskkonna kaitsmise osas. Saime kinnitust, et poolsaare looduskeskkond läheb väga korda nii kohalikele elanikele kui ka külalistele – tullakse siia siiski puhta looduskeskkonna otsinguile ning soovitakse kohata puhast männimetsa.

Poolsaare elanikud tõid esile mitmeid teemasid, mis on hinge läinud; rõhutati liikumisvõimaluse säilimist kallasradadel, terava teemana tõstatus eraomanduses olevatel kinnistutel kaldaääre muutmine kivide ümberpaigutamise või eemaldamise teel, puude raadamine rannaalal ja teisi teemasid.

Õnneloosiga kogusime 160 eurot Seltsi edasise tegevuse toetamiseks. Täname kõiki õnneloosis osalejaid ning õnneloosi võitude väljapanijaid, kohalikke ettevõtteid: Ecomari, Õrreke, Inga Kalistru Ehted, Kohvik Ott & Matilda, kohvik Günther, Recseti Tenniseväljak ning eraannetajaid.