2008. aastal Lohusalu Selts MTÜ asutamise järgselt tekkis Seltsil idee taastada Kalurite päeva tähistamine Osales palju rahvast ning Seltsi esinaise Kadrin Pintsoni eestvedamisel viidi läbi küsitlus kohalike inimeste ootustest ning probleemidest. Kalurite päeval osalenud said paberile märkida oma ootused ja murekohad.

Küsitlusest selgus, et poolsaare elanike suurim soov on tihedamalt omavahel suhelda, suurima probleemina toodi välja külapoe puudumist ning suurimaks väärtuseks loetakse elukeskkonna privaatsust, vaikust ja rahulikkust.