Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi tegemised on leidnud üle-Eestilist kõlapinda. Mastaapsete parklaalade planeerimise ja rajamise idee idüllilisele kultuuripärandirikkale poolsaarele on niivõrd uskumatu, et Seltsiga on kontakteerunud nii Eesti Rahvusringhääling kui erinevad meediakanalid.

Hetkeseisuga on meie tegemisi kajastanud uudisteportaal Delfi siin, siin ja siin. Harju-Elu siin, siin kui ka Aktuaalne Kaamera.