Sügis-talvisel perioodil on Loodusselts osalenud kevadel 2018. Klooga ning Paldiski kogukondade poolt algatatud Lääne-Harju valla Kogukonna komisjoni kokkusaamistel. Oleme tutvustanud Seltsi alguslugu, tegemisi ning eesmärke teistele valla piirkondade kogukonna esindajatele. Loodusseltsi esindaja osaleb prügimajandust puudutavas kogukonna poolt loodud töörühmas, panustamas reaalselt ideede ning tegevustega.

Uuest aastast on algatajatel ja korraldajatel plaan luua Kogukonnakomisjoni ametlikum reglement, et täpsemalt paika panna kooskäimiste ning osalejate loogika. Idee on see, et osalejad panustaksid ka reaalselt aega ning tööd, panustamine toimuks lahendustele orienteeritud koostöövaimus.

Keila piirkonnast – Lohusalu, Laulasmaa, Keila-Joa, Käesalu, Ohtu, Kersalu kinnitatakse komisjoni viis liiget. Kui soovid oskuste ning kogemustega panustada valla heaolusse, siis saada oma kogukonnakomisjoniga liitumise soov vallavanema poolt viidatud e-maili aadressile. Siin Vallavanema pöördumine:

Räägi kaasa oma koduvalla tegemistes!

Mis? 2018. aastal alustasid kooskäimist Lääne-Harju valla erinevate kogukondade esindajad. Kokku saadi kord kuus valla erinevates kohtades. Arutleti, vaieldi, tehti ettepanekuid ja mõeldi koos meie valla tulevikule. Oli edukas ja tore aasta.

Kuidas edasi? Oleme jõudnud niikaugele, et kogukonnakomisjoni töö  muuta ametlikuks. Komisjonis saab olema 13-19 liiget (liikmete arv oleneb huvi suurusest) ning oluline on, et kõik valla piirkonnad oleksid esindatud. Komisjoni senise tegevuse kohta saad lugeda koosolekute protokollidest, mis on leitavad siit http://laaneharju.ee/kogukonnakomisjon

Miks? Kogukonnakomisjoni liikmena on sul oluline panus meie valla elu kujundamisel. Kogukonnakomisjoni koosolekud toimuvad kord kuus. Arutatakse päevakajaliste teemade üle ning tehakse ettepanekuid vallavalitsuse menetluses olevatele määrustele, kordadele jms.

Kuidas? Kui oled huvitatud osalemast kogukonnakomisjoni töös, siis anna sellest teada meie listi anneli.laane@laaneharju.ee hiljemalt 14.02.2019. Kirjuta oma ees– ja perekonnanimi ning mis piirkonda sa esindad. Hea oleks, kui arutaksid kogukonnakomisjoniga liitumise soovi läbi ka oma kogukonnas (MTÜ, külaselts vms) ning nemad on sinu kandidatuuri heaks kiitnud.

Mis edasi? Tähtajaks laekunud kandidaadid kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega ning põnev ja vabatahtlik töö kogukonnakomisjonis saab alata.

Lisainfot jagab Anneli Lääne anneli.laane@laaneharju.ee

 Palun levitada antud üleskutset ka oma kogukonnas!

Lugupidamisega

Jaanus Saat

vallavanem

Lääne-Harju Vallavalitsus

Tel 6790 605

Jaanus.saat@laaneharju.ee

14.02.19 on Seltsi juhatus esitanud Seltsi-poolseks kogukonnakomisjoni liikmekandidaadiks Kairi Niinepuu-Mark-i. Teisi sooviavaldusi Seltsi liikmetelt ei laekunud.