2018. aasta detsembris oli Loodusseltsi juhatus kutsutud Riigikogus toimunud metsanduskonverentsile, kus meile anti üle Tänukiri “Suurepärase töö eest Lohusalu rannamännikute kaitsel ja innustava eeskuju eest teistele kohalikele kogukondadele oma kodukeskkonna hoidmisel ja kaitsel ning kustumatu panuse eest Eesti kodanikuühiskonna arengusse.” Loe siit täpsemalt: https://lohusaluloodus.ee/avalikkuse-tahelepanu-lohusalu-rannamannikutele-jatkuvalt-korge/

Seltsi juhatus otsustas 21.jaanuaril 2019 toimunud juhatuse koosolekul anda saadud Tänukiri edasi tänutäheks uuele vallavanemale Jaanus Saat-ile, kes oli ning on Seltsi püüdluste osas väga toetav ning kõige otsustavamal hetkel võttis vastu 315 kogutud allkirja ja toetusavaldust mastaapsete parklaalade (215 sõidukit) vastu ning kompromisslahenduse poolt ning andis sellele oma määrava allkirja. Tänukiri paigutatakse vallavanema sõnul Lääne-Harju Vallavalitsuse au-ja tänukirjade seinale.

24.01 toimunud kogukonnakomisjonis tutvustasime Seltsi tegevusi ning edastasime tänukirja vallavanemale, tänades teda kõigi Seltsi liikmete nimel. Oleme saanud järgneva vastuse:

Mina ja kogu vallavalitsuse nimel tänan toetuse ja abi eest,  mida Sina ja teised seltsi liikmed olete vallavalitsusele osutanud. Mulle läks eile isiklikult väga korda, et andsite saadud tänukirja vallavalitsusele. Hindame seda väga!
Tänud veelkord Sulle ja kogu seltsile toetuse ja koostöö eest!
Jaanus Saat