Seltsi suhtluskeskkonnaks sotsiaalmeedias on Facebooki grupp, kuhu on oodatud liituma kõik looduskeskkonna heaperemehelikku majandamist hindavad inimesed:  Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi Facebooki grupp