Lohusalu, 21. juunil 2018

Austatud Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ liikmed, liikmetaotluse esitanud tulevased liikmed, loodussõbrad.

Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi asutamise ajendiks oli Lohusalu küla osaline teemaplaneering, millega kavandatakse 5 suure parkla rajamist, millest 3 kõige suuremat asuksid kaitsemetsas, rannakaitsevööndis ja rohevõrgustiku tuumalal. Planeering võeti vastu kevadel ja on pandud avalikule arutelule. Arutelu käigus on paljud kohalikud inimesed koostöös kodanikuühendusega Eesti Metsa Abiks esitanud selle kohta vaide.

Seltsi esindajad on pidanud intensiivseid läbirääkimisi uue vallavalitsusega, mille tulemusel on õnnestunud saavutada kompromisslahendus parklate 1, 2 ja 3 osas. Uue lahendusega loobutaks nendesse kolme parklasse esialgselt kavandatud 180. parkimiskohast, mis oleksid asetsenud rannakaitsevööndis ja rohevõrgustiku tuumalal. Nimetatud kolm parklat oleksid planeeringus esialgsest kavast väiksemas mõõdus, kokku 36 kohta ilma, et puuduks vajadus metsa raadamiseks ning ehituskeeluala vähendamiseks. Parklate 4 ja 5 osas kokkulepet ei sõlmitud.

Seltsi poolt taotletava kompromissettepaneku alusel tuleks viie kavandatava parkla peale kokku 71 kohta (esialgse 215 parkimiskoha asemel) ning kõik need kohad asuksid tee ääres, ilma metsa kahjustamata. Allolevalt lisatud joonised* kolme kõnealuse parkla algselt planeeritud lahendusest ja seltsi eesmärgiks olevast kompromisslahendusest.

17. juunil andis ka AK uudised ülevaate vallaga saavutatud kompromisslahendusest, mis parklate suurust märgatavalt vähendab:
https://www.err.ee/840198/lohusalu-elanikud-jaid-pikalt-kestnud-parklavaidluses-voitjaks

Kuni eilseni arvasime, et kompromiss peaks rahuldama kõiki osapooli, kuid selgus, et on huvigrupp, kes soovib siiski suurparklate rajamist ning korraldab allkirjade kogumist parklate esialgse versiooni kasuks.

27.06.2018 algusega kell 18.00 toimub Laulasmaa Koolis Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu avalik arutelu.

Kutsume Teid üles toetama Lohusalu küla osalises teemaplaneeringus parklate 1, 2 ja 3 suuruse VÄHENDAMIST 180-lt parkimiskohalt 36-le kohale ja põhjarannas ehituskeeluvööndi MITTEvähendamist.

Toetamiseks kirjutage palun Seltsi Facebooki grupis antud postitusele kommentaaridesse “TOETAN” siin:  Lohusalu loodusseltsi FB grupi postitus

Kui Teil ei ole võimalik FB-s oma toetust avaldada, siis saate seda teha digiallkirjaga. Selleks allkirjastage palun Lohusalu poolsaare Loodusselts MTÜ  kompromisslahenduse toetus digiallkirjaga. Kui soovite aga toetusallkirja anda paberil, andke oma soovist märku e-posti aadressil tere@lohusaluloodus.ee

Kui soovite aidata allkirju koguda, siis allkirjakogumispõhi asub Lohusalu TP kompromisslahenduse toetus paberil allkirjad.

Iga üksik toetus on ülioluline! Tahame tõestada 27.06 kell 18.00 Laulasmaa Koolis toimuval avalikul arutelul, et loodusseltsi pakutaval loodussäästlikul kompromisslahendusel on rohkem pooldajaid kui neil, kes soovivad näha Lohusalu kaitsemetsasning rannakaitsevööndis  suurparklaid.

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ juhatus, koosseisus
Kairi Niinepuu-Mark
Kristiina Kalistru
Tiina Reimets
Jaak-Adam Looveer
Ulrich Reimets

*Joonis 1 – esialgne planeering; Joonis 2 – saavutatud kompromisslahendus

Joonis 1 Joonis 2

Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ

Home

tere@lohusaluloodus.ee