Loodusseltsi eesmärgid:

 

  • Lohusalu poolsaare looduskeskkonnaga seotud ühiskondlik tegevus;
  • Säästva looduskasutuse ja keskkonnakaitse propropageerimine;
  • Väärtuslike looduslike koosluste säilitamise ja ressursside mõistliku kasutamise jälgimine;
  • Osalemine keskkonna säilitamise ja kaitsega seotud küsimuste lahendamisel;
  • Looduskeskkonda väärtustavate inimeste ja organisatsioonide seisukohtade kokku koondamine ja huvide kaitse;
  • Lohusalu poolsaare ning selle elu- ja looduskeskkonda puudutavates küsimustes Lääne Harju valla ruumiotsuste kujundamisel osalemine, eesmärgiga seista kvaliteetse ja kultuuripärandit austava ruumilise arengu ja loodus- ja elukeskkonna eest;
  • Koostöö Lääne-Harju Vallavalitsuse, Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Eestimaa Looduse Fondi, Eesti Metsa Abiks ja teiste looduskaitsega seotud asutuste ning algatustega;
  • Olla Lohusalu poolsaare loodus- ja elukeskkonda väärtustavate inimeste häälekandja.