Loodusseltsi tegevuse toetamiseks on võimalik teostada annetus: Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ a/a nr LHV pank  EE977700771003136077

 

Volikogu novembrikuine istung

17. novembril toimus volikogu istung, kus esitleti avalike ürituse korraldamise nõudeid. Teema puudutab poolsaart otseselt, kuivõrd suviti tekib 1-2 korral olulisi probleeme seoses sadamas korraldatavate massüritustega. Probleemid hõlmavad otseselt inimeste...

read more

Kas hoiame valla looduskeskkonna kultuuripärandit?

“Kui ma vaatan nende puude peale, siis on see Eesti rahvas”, ütles Arvo Pärt Lääne-Harju vallas omanimelise Keskuse avamispäeval tornist Lohusalu poolsaare luitemetsadele alla vaadates. Lohusalu poolsaare loodus on inspireerinud loomeinimesi läbi aegade -...

read more

Selts osaleb kogukonnakomisjonis

2018. aasta kevadest on kokkukutsutud kogukonnakomisjon, et arutada aktuaalseimaid teemasid ning probleemide lahendamisega koostöös kohalike kogukondadega tegeleda. Loodusselts on kogukonnakomisjoniga liitunud, et olla kursis võimalike planeeritavate arengutega, mis...

read more

Kergliiklustee hange on välja kuulutatud

Juhime tähelepanu, et vald on välja kuulutanud Lohusalu poolsaare kergliiklustee projekteerimishanke: http://laaneharju.ee/hanked Hanke sisu Hanketingimuste järgi on plaanis rajada 2,9 kilomeetri pikkune kergliiklustee, mis saab alguse Laulasmaalt ning kulgeb piki...

read more

Ettepanekud arengukavasse

Lääne-Harju Vallavalitsus on lisanud aruteluks ning ettepanekuks valla arengukava 2019-2030 eelnõu: http://laaneharju.ee/arengukavad ning ootas muutmis-täiendusettepanekuid 07.oktoobrini. Seltsi liikme, Toomase, ettepanekul sai Seltsi poolt esitatud järgnevad...

read more

Kultuurilooline Lohusalu poolsaar

Lohusalu poolsaare puutumatu imekaunis loodus on inspireerinud loomeinimesi läbi aegade - piirkonnaga on olnud seotud enam kui poolsada heliloojat, kunstnikku, kirjanikku ning muud loomeinimest (Veetamm, 2016). Mitmete loomeperekondade järeltulijad peavad Lohusalu...

read more

Laulasmaa Suvelaada tagasiside

Lohusalu Poolsaare Loodusselts osales Suvelaadal, et kohtuda ja vestelda Seltsi liikmetega, kohalike elanikega ning vahetada mõtteid kohaliku piirkonna looduskeskkonna teemadel.  Tutvustati uue vallavalitsusega saavutatud Lohusalu poolsaare osalise teemaplaneeringuga...

read more

Kohtume Laulasmaa Suvelaadal 7. juulil

Laulasmaa Suvelaat toob kokku kohalikud inimesed ning Seltsi liikmetel on seega hea võimalus omavahel korraks kokku saada ning mõtteid vahetada. Kõik liikmed ja huvilised on oodatud Seltsi telki, mis asub Laulasmaa Kooli esisel platsil. Korraldame ka heategevusliku...

read more

Avalik arutelu ning edasised plaanid

Kolmapäeval toimunud Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu kompromisslahenduse avalik arutelu oli osalejaterohke. Tutvustati Seltsi ning vallavalitsuse vahel saavutatud kompromisslahendust,  toimus küsimustele vastamine ja arutelu. Kohal oli palju inimesi, rohkelt...

read more

Lohusalu poolsaare elanike seas läbiviidud küsitlus

2008. aastal Lohusalu Selts MTÜ asutamise järgselt tekkis Seltsil idee taastada Kalurite päeva tähistamine Osales palju rahvast ning Seltsi esinaise Kadrin Pintsoni eestvedamisel viidi läbi küsitlus kohalike inimeste ootustest ning probleemidest. Kalurite päeval...

read more