Loodusseltsi tegevuse toetamiseks on võimalik teostada annetus: Lohusalu Poolsaare Loodusselts, a/a nr LHV pank  EE977700771003136077

 

Maavarade kaevandamine ja alternatiivid.

Maavarade kaevandamine ja alternatiivid.

Viimasel nädalal on vallaelanike seas tekkinud poleemika teemal, et AS Trev-2 Grupp on esitanud Keskkonnaametile geoloogilise uuringuloa taotluse Lääne-Harju vallas Klooga aleviku, Kloogaranna, Kersalu ja Tuulna külades ehitusliiva ammutamiseks mõeldud maardla...

read more
Kohtumine õdusas õhtus

Kohtumine õdusas õhtus

Tänamine on midagi, mida ei peaks kunagi homseks jätma, nentis president Kersti Kaljulaid Eesti inimeste tänuüritusel. 20.02.20 toimus Loodusseltsi traditsiooniks saanud liikmete kokkusaamine - juhatuse vastuvõtt, liikmete ning koostööpartnerite tänuüritus....

read more
Samblike ning sammalde herbaarium koolidele.

Samblike ning sammalde herbaarium koolidele.

Juulis väisasid Lohusalu Poolsaart Tartu Ülikooli teadur PhD Liis Marmor ning Tartu Ülikooli teadlane, botaanik ja mükoloog Tiiu Kupper. Kokku täheldasid eksperdid 52 samblikku ning 49 sambli liiki, mis ei ole täielik nimekiri, kuna ei vaadeldud väikeseid...

read more
Vääriselupaigale mobiilimasti rajamine peatati

Vääriselupaigale mobiilimasti rajamine peatati

2019. aasta suvel avastasid Loodusseltsi liikmed juhuslikult, et poolsaare lõunapoolse vääriselupaiga sisse on antud ehitusluba mobiilimastile.  Soovisime saada enam infot vajaduste ja probleemide osas, mis on taolise otsuse tinginud ning olla kogukonnana protsessi...

read more
Lohusalu loodus üllatab mitmekesisusega

Lohusalu loodus üllatab mitmekesisusega

Meil on väga suur au, et Loodusseltsis on kohalik elanik ja seltsi liige võtnud südameasjaks teha ülestähendusi poolsaare imelisest loodusest. E-elurikkuses on ülestäheldatud järgnevad kinnitatud vaatlused poolsaarel: e-elurikkus poolsaarel LINNUD Kägu 26.08.2019...

read more
Kogukond rajab rohelist valda

Kogukond rajab rohelist valda

PRESSITEADE 05.09.2019 Kogukond rajab rohelist valda Loode-Eesti rannikul asuv Lääne-Harju vald on otsustanud luua ja järk-järgult ellu rakendada rohelisel mõtteviisil põhineva elu- ja töökeskkonna mudeli. Algatust tööpealkirjaga “Roheline vald” veab eest...

read more
Lohusalu poolsaare samblad, samblikud ja kivikülvid

Lohusalu poolsaare samblad, samblikud ja kivikülvid

Juulis väisasid Lohusalu Poolsaart Tartu Ülikooli teadur PhD Liis Marmor ning Tartu Ülikooli teadlane, botaanik ja mükoloog Tiiu Kupper. Lisaks geoloog, teadlane PhD Kalle Suuroja ning metsandusmagister Martin Suuroja. Loodusselts soovis hankida ülevaate poolsaare...

read more
Valla kogukondade väärtuste kaardistamine

Valla kogukondade väärtuste kaardistamine

Viimasel kogukonna komisjoni kohtumisel esitles Rohelise Valla töörühm, mille ellukutsujaks on Lohusalu Poolsaare loodusseltsi esindaja kogukonna komisjonis, üleskutset kogukondadele sõnastada ning määratleda kogukondade väärtuseid väljendavaid märksõnu. Siin on...

read more
Selts tänab tublisid liikmeid

Selts tänab tublisid liikmeid

Loodusseltsi juhatus on tunnustanud Seltsi Tänukirjaga kahte Seltsi liiget, kes Seltsi tegemistele on suure panuse andnud: Jaana Tulk - dendroloog, kes kaardistas kergtee rajamise kontekstis kogu Lohusalu poolsaare tee ääres paiknevad väärtuslikud puud (neid tuli üle...

read more
Lohusalu poolsaarel registreeriti vääriselupaigad

Lohusalu poolsaarel registreeriti vääriselupaigad

2018. aasta teises pooles väisasid Lohusalu poolsaart siinsete munitsipaalmetsade loodusväärtuste hindamise eesmärgil Tartu Ülikooli teadlane, maastikuökoloog Anneli Palo ning üle-Eestilise vääriselupaikade kaardistamise aktsiooni käigus vääriselupaikade ekspert Renno...

read more
Keskkonnateadlikkuse tõstmine valla haridusasutustes

Keskkonnateadlikkuse tõstmine valla haridusasutustes

Loodusselts osaleb Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni jäätmemajanduse töörühmas, kus küpses idee keskkonnateadlikkuse suurendamiseks valla haridusasutustes. 1. aprillil toimus kohtumine Eesti Pandipakendis vallavalitsuse, valla koolijuhtide ning jäätmemajanduse...

read more
Miks lageraie peaks kuuluma ajalukku?

Miks lageraie peaks kuuluma ajalukku?

Mis on ühist Kehila, Tulimäe, Unipiha, Maardu hiitel, Tõrma Hiiemäel, Kuklaste ja Lahemaa Looduskaitsealal? Viimastel aegadel teostatavad lageraided neil maastikel. Tartu Ülikooli looduskaitsebioloog Liina Remm selgitab lageraiete mõjust saates Osoon ning selgitab,...

read more
Metsanduskogusse loosi tahtel

Metsanduskogusse loosi tahtel

Keskkonnaministeerium plaanib moodustada Metsanduskogu, mille liikmed valitakse loosi teel. Kandideerida saavad kõik soovijad. Kuigi antud uudis võiks esmapilgul kuuluda pigem 1. aprilli uudiste rubriiki on alust arvata, et protsessiga on siiski tõsi taga: liikmed...

read more
Tänuüritus, mis jääb südamesse

Tänuüritus, mis jääb südamesse

13. veebruaril kogunesid Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi liikmed Tänuüritusele, millega sooviti tunnustada ning tänada vallavanem Jaanus Saat-i 2018. aasta kevadel aset leidnud suurparklate vastase aktsiooni vältel suurepärase koostöö eest kohaliku kogukonnaga. Kui...

read more