Loodusseltsi tegevuse toetamiseks on võimalik teostada annetus: Lohusalu Poolsaare Loodusselts, a/a nr LHV pank  EE977700771003136077

 

Lohusalu poolsaarel registreeriti vääriselupaigad

Lohusalu poolsaarel registreeriti vääriselupaigad

2018. aasta teises pooles väisasid Lohusalu poolsaart siinsete munitsipaalmetsade loodusväärtuste hindamise eesmärgil Tartu Ülikooli teadlane, maastikuökoloog Anneli Palo ning üle-Eestilise vääriselupaikade kaardistamise aktsiooni käigus vääriselupaikade ekspert Renno...

read more
Keskkonnateadlikkuse tõstmine valla haridusasutustes

Keskkonnateadlikkuse tõstmine valla haridusasutustes

Loodusselts osaleb Lääne-Harju valla kogukonnakomisjoni jäätmemajanduse töörühmas, kus küpses idee keskkonnateadlikkuse suurendamiseks valla haridusasutustes. 1. aprillil toimus kohtumine Eesti Pandipakendis vallavalitsuse, valla koolijuhtide ning jäätmemajanduse...

read more
Miks lageraie peaks kuuluma ajalukku?

Miks lageraie peaks kuuluma ajalukku?

Mis on ühist Kehila, Tulimäe, Unipiha, Maardu hiitel, Tõrma Hiiemäel, Kuklaste ja Lahemaa Looduskaitsealal? Viimastel aegadel teostatavad lageraided neil maastikel. Tartu Ülikooli looduskaitsebioloog Liina Remm selgitab lageraiete mõjust saates Osoon ning selgitab,...

read more
Metsanduskogusse loosi tahtel

Metsanduskogusse loosi tahtel

Keskkonnaministeerium plaanib moodustada Metsanduskogu, mille liikmed valitakse loosi teel. Kandideerida saavad kõik soovijad. Kuigi antud uudis võiks esmapilgul kuuluda pigem 1. aprilli uudiste rubriiki on alust arvata, et protsessiga on siiski tõsi taga: liikmed...

read more
Tänuüritus, mis jääb südamesse

Tänuüritus, mis jääb südamesse

13. veebruaril kogunesid Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi liikmed Tänuüritusele, millega sooviti tunnustada ning tänada vallavanem Jaanus Saat-i 2018. aasta kevadel aset leidnud suurparklate vastase aktsiooni vältel suurepärase koostöö eest kohaliku kogukonnaga. Kui...

read more
Räägi kaasa koduvalla tegemistes

Räägi kaasa koduvalla tegemistes

Sügis-talvisel perioodil on Loodusselts osalenud kevadel 2018. Klooga ning Paldiski kogukondade poolt algatatud Lääne-Harju valla Kogukonna komisjoni kokkusaamistel. Oleme tutvustanud Seltsi alguslugu, tegemisi ning eesmärke teistele valla piirkondade kogukonna...

read more
Metsanduskonverentsi tänukiri leidis uue omaniku

Metsanduskonverentsi tänukiri leidis uue omaniku

2018. aasta detsembris oli Loodusseltsi juhatus kutsutud Riigikogus toimunud metsanduskonverentsile, kus meile anti üle Tänukiri "Suurepärase töö eest Lohusalu rannamännikute kaitsel ja innustava eeskuju eest teistele kohalikele kogukondadele oma kodukeskkonna...

read more
Teabepäring vallavalitsusse 20.01.2019

Teabepäring vallavalitsusse 20.01.2019

20.01.2019 Lohusalu Poolsaare Loodusselts MTÜ   Lugupeetud Vallavalitsuse liige, 04.10.2018 edastasime Teile Dr. Anneli Palo eksperthinnangu, mis puudutas Lohusalu poolsaarel asuvate Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu ala piires asuvaid metsapolügoone. TÜ...

read more
Lohusalu Poolsaarel registreeritakse vääriselupaigad

Lohusalu Poolsaarel registreeritakse vääriselupaigad

Eesti Looduseuurijate Selts asus tänavu sügisel Eesti metsades vääriselupaiku kaardistama. Eksperdid plaanivad laialdase inventuuri käigus üles leida ja registreerida mitu tuhat hektarit vääriselupaiku üle Eesti, esimeste kuudega on riigimetsas kaardistatud ligi 300...

read more
Kergtee teostamine lükkub edasi, vallavanema selgitus

Kergtee teostamine lükkub edasi, vallavanema selgitus

Vallavanem Jaanus Saat on edastanud järgneva pöördumise: Laulasmaa-Lohusalu kergliiklusteest Keila vald on juba 2014 aastal algatanud kõrvalmaantee 11395 Laulasmaa – Lohusalu juurde kergliiklustee rajamise projekti. Käesoleval aastal võtsime juba Lääne-Harju vallana...

read more
Volikogu novembrikuine istung

Volikogu novembrikuine istung

17. novembril toimus volikogu istung, kus esitleti avalike ürituse korraldamise nõudeid. Teema puudutab poolsaart otseselt, kuivõrd suviti tekib 1-2 korral olulisi probleeme seoses sadamas korraldatavate massüritustega. Probleemid hõlmavad otseselt inimeste...

read more
Kas hoiame valla looduskeskkonna kultuuripärandit?

Kas hoiame valla looduskeskkonna kultuuripärandit?

“Kui ma vaatan nende puude peale, siis on see Eesti rahvas”, ütles Arvo Pärt Lääne-Harju vallas omanimelise Keskuse avamispäeval tornist Lohusalu poolsaare luitemetsadele alla vaadates. Lohusalu poolsaare loodus on inspireerinud loomeinimesi läbi aegade -...

read more