Juhime tähelepanu, et vald on välja kuulutanud Lohusalu poolsaare kergliiklustee projekteerimishanke: http://laaneharju.ee/hanked

Hanke sisu
Hanketingimuste järgi on plaanis rajada 2,9 kilomeetri pikkune kergliiklustee, mis saab alguse Laulasmaalt ning kulgeb piki Lohusalu tee lõunapoolset külge kuni Lohusalu külani. Vahetult enne küla pöördub trass Vainu teele ning lõpeb küla mänguväljaku juures.

Lohusalu tee on riigimaantee, mille teekoridor kuulub riigile. Kergliiklusteed projekteerib ning tulevikus ehitab ja haldab kohalik omavalitsus, antud juhul Lääne-Harju vald. Riigile kuuluvat teekoridori on võimalik üksikutes kohtades kasutada, kuid kindlasti ei saa rajada kogu kergliiklustee trassi riigile kuuluvale maale, kuna see on reservis tuleviku võimalike maanteelaienduste jaoks.

Ajaline faktor
Kas on täna veel võimalik võtta nö “aeg maha” ja pidada läbirääkimisi riigiga trassi suunamiseks maanteele lähemale?
Lähtume täna sellest, et rahastust kergliiklustee projektile on võimalik saada Euroopa Liidu fondidest eeldusel, et projekti rahastus otsustatakse käesoleva aasta jooksul.

Järgnevalt juristi, Tiina, kommentaarid antud hanke tingimustele:

Hanke tehniline kirjeldus annab tunnistust, et vald ise soovib kergliiklusteed kujundada maksimaalselt loodusthoidvalt.
Väga oluline on aru saada, et avalikkuse poolt mahalaidetud Lemminkäise projekt on valla poolt märgitud punktis 5 VAID eelnevalt koostatud projektidena, mitte projekti alusdokumentatsioonina.
Samas punktis – p 5.4 on muude varem koostatud tööde hulgas ära märgitud Looveer-Raudsepp töö kergliiklustee alternatiivse lahendusskeemina.

Projekti aluseks soovitakse põhimõttelise lahendusena pigem võtta alternatiivne lahendusskeem, viide punktile 9.6: Projekteerimisel lähtuda koostatud alternatiivsest kergliiklustee põhimõttelisest lahendusest.

Tehnilises kirjelduses märgitud töö eesmärk sisaldab loodustsäästvaid elemente:

6. Töö eesmärk
6.1.Toetada piirkonnas jalgsi ja rattaga liikumise kasvu, seda ka autoliikluse arvelt. Väikesed vahemaad kohalikesse olulistesse sihtkohtadesse toetavad seda, ka autoliikluse rahustamine (st vähem meeldivaks muutmine) toetab.
6.2.Tagada liiklemisel ohutus, eeskätt jalgsi ja rattaga ohutu liikumine paralleelselt ja risti maanteega ning ohutud ristumised kõrvalteedega ja kruntidele juurdepääsuteedega;
6.3.Säilitada poolsaare väärtuslikuks hinnatud maastik ja eripära. Maantee on oluline maastiku komponent;
6.4.Säilitada võimalikult palju puid;
6.5.Säilitada suvitajate ja elanike privaatsus;
6.6.Luua parim keskkond puhkamiseks ja tervisespordi harrastamiseks (jalutamine, jooksmine ja rattasõit);
6.7.Toetada puhkepiirkonna väärtuste säilimist;
6.8.Arvestada olemasolevate metsaradade kasutamisega

Kui projekteerija on välja valitud, siis kergliiklustee trassi valimisel peab teedeprojekteerija arvestama lisaks teede projekteerimise nõuetele ka eeltoodud nõuetega.

Oleme Seltsina omaltpoolt kaasanud dendroloogi maanteeäärsete puude kaardistamiseks, tagades maksimaalne puude säilitamine.