Loodusselts on ühinenud ühispöördumisega, mis esitati uuele keskkonnaministrile. On avalikuks saladuseks, et raiete käigus hukkuvad linnupojad, lõhutakse pesi, hävitatakse mune ja häiritakse poegi kasvatavaid loomi. Niimoodi kahjustatakse meie loodusrikkust ning eiratakse inimeste kultuurilisi ja moraalseid tõekspidamisi. Lindude ja loomade sigimisperioodil tehtavad raied on leidnud laialdast kriitikat nii Eesti ornitoloogide ja ökoloogide hulgas kui ka avalikkuses.

Metsateadlane Ivar Etverk on nimetanud kevadsuvisel ajal tehtavaid raieid metsamajanduslikust seisukohast üheks ohtlikumaks töövõtteks. Ka tekitavad sellised raied vastuolu seadustes, sest looduskaitseseaduse 3 §55 (isendi surmamine, kahjustamine või häirimine) kohaselt on keelatud looduslikult esinevate lindude (1) pesade ja munade tahtlik hävitamine ja kahjustamine või pesade kõrvaldamine ja nende (2) tahtlik häirimine, eriti pesitsemise ja poegade üleskasvatamise ajal. Pesitsusaegse raierahu idee pakkus Eesti Ornitoloogiaühingu linnukaitsekomisjon Asko Lõhmuse juhtimisel välja juba 1990. aastate lõpus. Alates 2003. aastast peab Riigimetsa Majandamise Keskus mõnedes metsatüüpides ja osade raieliikide korral kahekuist raierahu, ent seegi pole piisav, sest alusmetsa raiumist jätkatakse sellele vaatamata.

Kuna Eestis ja kogu maailmas toimub liikide massiline välja suremine, siis leiame, et Eesti peaks täitma enda põhiseaduslikku kohustust ja hoidma meie loodusressursse kui rahvuslikku rikkust, kasutades neid säästlikult.

Ka Euroopa Liidu linnudirektiiv ja keskkonnaalane tegevusprogramm kutsuvad üles lindude kaitseks erimeetmeid rakendama, kuna elurikkuse vähenemine kogu maailmas alarmeerib meid tõhusamate kaitsemeetmete vajalikkusest.

Pöördumisele kirjutavad alla Eesti Metsa Abiks (EMA) kommunikatsiooni ja üldprogrammi koordinaator Linda-Mari Väli Eesti Loomakaitse Selts (ELS) Juhatuse liige Kaisa Kaljurand MTÜ Loomus juhataja Kadri Taperson Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) programmijuht Veljo Volke Eesti Metsloomaühing (Estonian Wildlife Center) piirkonnajuht Virge Võsujalg Eestimaa Loomakaitse Liit (ELL) Lõuna-Eesti regioonijuht Kristi Metsa MTÜ Lohusalu Poolsaare Loodusselts juhatuse liige Kairi Niinepuu-Mark Rakendusökoloogia Keskus juhatuse liige Marina Jannsen Gyvas Miškas koordinaator Monika Peldavičiūtė Läti Ornitoloogiaühing tegevjuht Viesturs Ķerus Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda vanem Madis Iganõmm Eesti Loodusturismi Ühing juhatuse liige Bert Rähni Climate Save Estonia (CSE) koordinaator Tiiu Lausmaa Tartu Üliõpilaste Looduskaitsering (TÜLKR) juhatuse liige Kaia Solnik Partnership for Policy Integrity (PFPI) direktor Mary S. Booth

Pöördumine: http://eestimetsaabiks.emaliikumine.ee/wp-content/uploads/2019/05/Palume_ministrilt_metsarahu.pdf