21. veebruaril toimus Arvo Pärdi Keskuses Lääne-Harju vallavanema vastuvõtt, kuhu olid kutsutud organisatsioonide, kogukondade esindajad ja tublid valla elu edendajad, kes vallaelu arengusse on panustanud. Loodusseltsi esindajal oli au olla kutsutute seas.

Vastuvõtu avakõnes interpreteeris volikogu esinaine Külli Tammur kirjanik Viivi Luike ning maestro Arvo Pärdi muusikakeele olulise osana pausi tähtsust järgnevate mõtetega:

“Kirjanik Viivi Luik on öelnud, et elame ajal, mil aega nagu ei olekski. Kuulsin seda mõtet eile ja see jäi mind kummitama. Meil on kogu aeg kiire, ruttame siia ja sinna, peab jõudma rohkem, kaugemale. Perekonda ega sõpru me ei näe, sööme püstijalu, töötame end haigeks. Väga kergelt tuleb üle huulte lause: tuleks küll, teeks küll, aga aega ei ole. Kohe üldse ei ole. Aga aega tuleb võtta. Arvo Pärdi muusikas on tähtsal kohal pausid, mis on ju ka tegelikult aeg. See ei ole aga tühi aeg, mida helilooja nootidega täita ei suvatsenud, vaid see on tegelikult helilooja kingitus meile. See on aeg, millele igaüks saab anda oma tähenduse, mille kestel mõelda ja kuulata.

Kuulamine on veel üks asi, milleks meil liiga tihti aega ei ole, sest me oleme liiga hõivatud ise rääkimisega. Või kui kuulamegi, siis mitte selleks, et mõista ja aru saada, vaid selleks, et midagi vastu öelda. Tekib justkui tunne, et kui vaikida või ütlemata jätta, siis peetakse sind rumalaks, kellel pole oma arvamust või ideid. Pea kõik konfliktid algavad sellest, et keegi ütleb midagi liiga palju, läheb üle piiri. Küll aga ei tea ma ühtegi tüli, mis oleks alanud sellest, et keegi on liiga osavõtlikult või tähelepanelikult kuulanud.”

Soovime uuel aastal kogukondadele ning vallavalitsusele rohkem kuulamist ja seeläbi tõhusat koostööd ja mõistmist!

Vabariigi aastapäeva eel tänasid vallavalitsus ja volikogu valla tublisid ja aktiivseid inimesi:

Käti Teär-Riisaar – Paldiski 300. sünnipäeva pidustuste korraldamise ja kohaliku kultuurielu edendamise eest.
Rutt Meikar – Lodijärve Pensionäride Ühenduse loomise ja tegusana hoidmise eest.
Reigo Krutto – kogukonnakomisjoni vabatahtliku juhtimise ja kohaliku elu edendamise eest Kloogal.
Kalevi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Mait Müürsepp – koostöö ja abi eest valla suurürituste läbiviimisel.
Jüri Käo – sihtotstarbelise panuse eest Lohusalu veevarustuseks katkematu elektritoite tagamisse.

Kultuurilise osana rikastasid vastuvõttu tõeline meeste lauluvägi:

Klassikatähtede võitja, löökpillimängija Tanel – Eiko Novikov

Kohaletulnud said osa Jaan Tootseni ja Jaak Kilmi loodud lühidokumentaalist „Muusikajanu“, mis räägib Arvo Pärdi elust ja loomingulisest kujunemisteest.

Postituse tunnuspildil vasakult: Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat, Loodusseltsist Kairi Niinepuu-Mark, Klooga aktivistid Reigo Krutto ja Maris Ehrbach, vallavalitsusest avalike suhete juht Egle Kaur ning Marju Piirimägi.

Fotode autor: Annela Samuel