Lohusalu poolsaare looduskeskkond on õrn ning liigirikas. Parima võimaliku looduskeskkonna kaitse tagamiseks soovis Selts saada eksperthinnangut poolsaare looduskeskkonna, metsaala väärtuste kohta.

Tartu ülikooli ökoloog Anneli Palo, PhD on käinud kahel korral poolsaarel kohal ning loonud põhjaliku hinnangu poolsaare luitemetsade loodusväärtuste kohta, mille Selts soovib esitada nii vallavalitsusele kui ka Keskkonnaametile.

Töö tasuks kujunes 300 eurot, mille osas palume võimalusel Seltsi liikmete panust kas sihtotstarbelise või liikmeannetuse näol.

Seltsi arveldusarve rekvisiidid, kui soovid Seltsi keskkonnaalaseid tegevusi toetada:

Lohusalu Poolsaare Loodusselts a/a nr LHV pank  EE977700771003136077

Postituse fotol: Anneli Palo (erakogu)

Phd Anneli Palo Ekspertarvamus

04.10.2018 Vallavalitsusele edastatud pöördumine Seltsi poolt: Lohusalu_luitemetsad

04.10.2018 Edastatud pöördumine Keskkonnaameti poole: LPLS_Keskkonnaamet

07.11. 2018 Edastatud teine pöördumine keskkonnaameti poole: Keskkonnaamet_2