Käesolev postitus annab detailsema ülevaate kergliiklusteega seonduvatest arengutest.

Kergliiklustee on jalakäijate ja ratturite – eriti laste, liiklusohutuse põhiline tagamise vahend. Kergliiklustee vajalikkust toonitasid vastloodud Seltsi esindusele inimesed ka Laulasmaa Suvelaadal. Loodusselts toetab kergliiklustee rajamist Lohusalu poolsaarel maksimaalselt loodussäästlikku ning loodust hoidval viisil.

Selts teeb omaltpoolt koostööd vallavalitsusega kergliiklustee rajamise osas, pöörates tähelepanu maksimaalsele loodushoiule, keskkonna ning puude säästmisele.

Selts toetab ühemõtteliselt ja tugevalt kergliiklustee rajamist piki Lohusalu teed parimal võimalikul loodussäästlikul viisil.

Kohtumisel vallaga on selgunud, et varasemalt koostatud kergliiklustee eskiisprojekti käsitletakse eelkõige siiski trassivalikuna, mitte alusprojektina, seega on kõik võimalused loodussäästlikuks lahenduseks avatud, mis ka maanteeameti nõuetele saaksid vastata. Teed hakatakse rajama uue tehnilise teeprojekti alusel, mida hetkel veel ei ole – see koostatakse pärast hanke väljakuulutamist ning hanke võitja väljavalimist projekteerija poolt.

Me seisame selle eest, et teetrassi ulatuses olulised ja väärtuslikud puud saaksid kaardistatud ning maksimaalselt säilitatud. Selle tarbeks korraldame puude kaardistamisese piki Lohusalu teed, et vältida väärtuslike puude langetamist.

Kokkuvõtvalt: selts toetab kergliiklustee rajamist ja me soovime, et vallal õnnestuks trass paika saada, projekteerida ja saada tee rajamiseks vajalik rahastus. Püüame säästa iga puud ning leida maanteeameti poolt aktsepteeritavaid võimalusi võimalikult loodussäästliku lahenduse teostamiseks.

03.10 Kohtumine valla esindajaga eesmärgiga teha ettepanek lisada hankesse loodushoidu tagavad nõuded. Kohtumine möödus konstruktiivses vaimus;

12.10. Loodushoidu tagavad nõuded on vallavalitsuse poolt hankesse lisatud: (punkt 6, 9.9, 9.15, );

13.10. Dendroloogi kaasamine teeäärsete väärtuslike puude kaardistamiseks eesmärgiga nende säilitamise tagamine kergtee trassi planeerimisel/ehitamisel;