Loodusseltsi juhatus on tunnustanud Seltsi Tänukirjaga kahte Seltsi liiget, kes Seltsi tegemistele on suure panuse andnud:

Jaana Tulk – dendroloog, kes kaardistas kergtee rajamise kontekstis kogu Lohusalu poolsaare tee ääres paiknevad väärtuslikud puud (neid tuli üle mitmesaja);

 

Toomas Vaher – jurist, kes aitas Seltsi asutamisel vajaliku dokumentatsiooni, nõuannete ja soovitustega.

(Foto: erakogu)

Seltsi tänukirja on saanud varemalt, selle aasta veebruaris, ka vallavanem Jaanus Saat, kes toetas Seltsi algatust, mastaapsete parklaalade vähendamiseks tehtud kompromissettepanekut.

Loodusselts tänab südamest!