Viimasel kogukonna komisjoni kohtumisel esitles Rohelise Valla töörühm, mille ellukutsujaks on Lohusalu Poolsaare loodusseltsi esindaja kogukonna komisjonis, üleskutset kogukondadele sõnastada ning määratleda kogukondade väärtuseid väljendavaid märksõnu.
Siin on abistav dokument  Valla visioon ja põhiväärtused;
Ootame Loodusseltsi liikmetelt ja poolehoidjatelt väärtuste kirjeldust ja märksõnu 15. septembriks aadressile tere@lohusaluloodus.ee
Töörühm soovib panna kokku kogu valda hõlmava visiooni, mille suunas liigume. Väärtuste üle mõtlemine kui ka sõnastamine aitab igal elanikul paremini mõtestada meie elukeskkonda ja suunda, kuhu liigume ka valla tasandil.
Kindlasti teeme ka ülevaate, milliseid väärtuseid tõid meie kogukonnad, seltsid ja ühendused esile.
Postituse foto: Tarvo Kuus