17. novembril toimus volikogu istung, kus esitleti avalike ürituse korraldamise nõudeid. Teema puudutab poolsaart otseselt, kuivõrd suviti tekib 1-2 korral olulisi probleeme seoses sadamas korraldatavate massüritustega. Probleemid hõlmavad otseselt inimeste turvalisust. Volikogu instungi päevakord:  http://laaneharju.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/WpsRc5UV5ruQ/content/id/21800426?redirect=http://laaneharju.ee

Korrakaitse seadusest tulenevalt ning avalike ürituste sujuvaks läbiviimiseks on vaja kehtestada avaliku ürituse korraldamise nõuded. Volikogu tegi ettepaneku lisada esitatud dokumenti ürituse korraldajale seatud kohustused, mis tagaks turvalisuse, öörahu ja üritusele järgneva heakorra. Lisaks on vaja siduda avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Lääne-Harju valla heakorraeeskirjaga. Protokoll on nähtav siin: http://laaneharju.ee/volikogu-istungi-protokollid-2018