Plaanitud suurparklad ei täida kindlasti piirkonna elanike ega ka külaliste ootuseid – rannakaitsevööndis, 1,5 hetkari metsa ja mustikate hävitamine ei saa ühelegi inimesele meeltööda olla. Parklate 4. ja 5. osas läbirääkimised ei kandnud edu, kuid parklad 1.,2. ja 3. osas küll. Allolevalt joonised Enne (180 parkimiskohta) ja kompromisslahendusena Pärast (36 parkimiskohta). Kompromisslahendus on avalikul arutelul 27.06 Laulasmaa Koolis, algusega kl 18:00, kuhu on tulemas ka suurparklate rajaja initsiatiivgrupp.
Seega, ootame loodussõpru toetama Facebooki üleskutset avaldada toetust parklaarvude olulisele vähendamisele.

Vaata ka Aktuaalse Kaamera uudislugu: https://www.err.ee/840198/lohusalu-elanikud-jaid-pikalt-kestnud-parklavaidluses-voitjaks

Joonis 1 – varasem plaan (180 autoparkimiskohta rannakaitse-, ehituskeeluvööndisse, kaitsemetsa ja loomade rohekoridori

Joonis 2 – saavutatud kompromiss, mis hoiab ära rohekoridori läbilõikamise ning rannakaitse-, ehituskeeluvööndi vähendamise.