Loodusseltsi tegevuse toetamiseks on võimalik teostada annetus: Lohusalu Poolsaare Loodusselts, a/a nr LHV pank  EE977700771003136077

 

Lohusalu Poolsaarel registreeritakse vääriselupaigad

Lohusalu Poolsaarel registreeritakse vääriselupaigad

Eesti Looduseuurijate Selts asus tänavu sügisel Eesti metsades vääriselupaiku kaardistama. Eksperdid plaanivad laialdase inventuuri käigus üles leida ja registreerida mitu tuhat hektarit vääriselupaiku üle Eesti, esimeste kuudega on riigimetsas kaardistatud ligi 300...

read more
Kergtee teostamine lükkub edasi, vallavanema selgitus

Kergtee teostamine lükkub edasi, vallavanema selgitus

Vallavanem Jaanus Saat on edastanud järgneva pöördumise: Laulasmaa-Lohusalu kergliiklusteest Keila vald on juba 2014 aastal algatanud kõrvalmaantee 11395 Laulasmaa – Lohusalu juurde kergliiklustee rajamise projekti. Käesoleval aastal võtsime juba Lääne-Harju vallana...

read more
Volikogu novembrikuine istung

Volikogu novembrikuine istung

17. novembril toimus volikogu istung, kus esitleti avalike ürituse korraldamise nõudeid. Teema puudutab poolsaart otseselt, kuivõrd suviti tekib 1-2 korral olulisi probleeme seoses sadamas korraldatavate massüritustega. Probleemid hõlmavad otseselt inimeste...

read more
Kas hoiame valla looduskeskkonna kultuuripärandit?

Kas hoiame valla looduskeskkonna kultuuripärandit?

“Kui ma vaatan nende puude peale, siis on see Eesti rahvas”, ütles Arvo Pärt Lääne-Harju vallas omanimelise Keskuse avamispäeval tornist Lohusalu poolsaare luitemetsadele alla vaadates. Lohusalu poolsaare loodus on inspireerinud loomeinimesi läbi aegade -...

read more
Selts osaleb kogukonnakomisjonis

Selts osaleb kogukonnakomisjonis

2018. aasta kevadest on kokkukutsutud kogukonnakomisjon, et arutada aktuaalseimaid teemasid ning probleemide lahendamisega koostöös kohalike kogukondadega tegeleda. Loodusselts on kogukonnakomisjoniga liitunud, et olla kursis võimalike planeeritavate arengutega, mis...

read more
Kergliiklustee hange on välja kuulutatud

Kergliiklustee hange on välja kuulutatud

Juhime tähelepanu, et vald on välja kuulutanud Lohusalu poolsaare kergliiklustee projekteerimishanke: http://laaneharju.ee/hanked Hanke sisu Hanketingimuste järgi on plaanis rajada 2,9 kilomeetri pikkune kergliiklustee, mis saab alguse Laulasmaalt ning kulgeb piki...

read more
Ettepanekud arengukavasse

Ettepanekud arengukavasse

Lääne-Harju Vallavalitsus on lisanud aruteluks ning ettepanekuks valla arengukava 2019-2030 eelnõu: http://laaneharju.ee/arengukavad ning ootas muutmis-täiendusettepanekuid 07.oktoobrini. Seltsi liikme, Toomase, ettepanekul sai Seltsi poolt esitatud järgnevad...

read more
Kultuurilooline Lohusalu poolsaar

Kultuurilooline Lohusalu poolsaar

Lohusalu poolsaare puutumatu imekaunis loodus on inspireerinud loomeinimesi läbi aegade - piirkonnaga on olnud seotud enam kui poolsada heliloojat, kunstnikku, kirjanikku ning muud loomeinimest (Veetamm, 2016). Mitmete loomeperekondade järeltulijad peavad Lohusalu...

read more
Meediakajastused

Meediakajastused

Lohusalu Poolsaare Loodusseltsi tegemised on leidnud üle-Eestilist kõlapinda. Mastaapsete parklaalade planeerimise ja rajamise idee idüllilisele kultuuripärandirikkale poolsaarele on niivõrd uskumatu, et Seltsiga on kontakteerunud nii Eesti Rahvusringhääling kui...

read more
Laulasmaa Suvelaada tagasiside

Laulasmaa Suvelaada tagasiside

Lohusalu Poolsaare Loodusselts osales Suvelaadal, et kohtuda ja vestelda Seltsi liikmetega, kohalike elanikega ning vahetada mõtteid kohaliku piirkonna looduskeskkonna teemadel.  Tutvustati uue vallavalitsusega saavutatud Lohusalu poolsaare osalise teemaplaneeringuga...

read more