Loodusseltsi tegevuse toetamiseks on võimalik teostada annetus: Lohusalu Poolsaare Loodusselts, a/a nr LHV pank  EE977700771003136077

 

Avalik arutelu ning edasised plaanid

Kolmapäeval toimunud Lohusalu küla osalise teemaplaneeringu kompromisslahenduse avalik arutelu oli osalejaterohke. Tutvustati Seltsi ning vallavalitsuse vahel saavutatud kompromisslahendust,  toimus küsimustele vastamine ja arutelu. Kohal oli palju inimesi, rohkelt...

read more

Lohusalu poolsaare elanike seas läbiviidud küsitlus

2008. aastal Lohusalu Selts MTÜ asutamise järgselt tekkis Seltsil idee taastada Kalurite päeva tähistamine Osales palju rahvast ning Seltsi esinaise Kadrin Pintsoni eestvedamisel viidi läbi küsitlus kohalike inimeste ootustest ning probleemidest. Kalurite päeval...

read more

Miks on vaja mastaapseid parklaid?

Lohusalu poolsaarele 215. auto parkimiskohtade vajaduse põhjendust või argumente ei ole. Ainus, mida saab seostada parkimiskohtadega on fakt, et selleks, et saada avalike kontserdite korraldamiseks politsei luba peab kontserdi korraldaja ära näitama ka parkimiskohtade...

read more